SosyalBank.Org - Bireyleriyle Sosyal, Bilgileriyle Güçlü Toplum


SosyalBank.Org Reklam

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
SosyalBank.Org - Bireyleriyle Sosyal, Bilgileriyle Güçlü Toplum Konu Bilgileri
Konu Başlığı : TEOG'A hazırlık soruları
Yazar : samet68 Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 0 Görüntüleme : 970
TEOG'A hazırlık soruları
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 2
Mesaj: 2
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 21/11/2016

1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u topraklarına katarken Avusturya, Bosna Hersek’i koruyuculuğu altına almıştı. İngiltere Kıbrıs ve Mısır’ı, Fransa ise Cezayir’e ek olarak Tunus’u imparatorluğuna katmıştı. Osmanlı Devleti ekonomik alanda da büyük bir çöküşün içinde bulunuyordu. Devlet, dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmişti. Bunun üzerine alacaklı devletler 1881 yılında Düyunu Umumiye (Genel Borçlar) İdaresini kurarak Osmanlı hazinesine ait bazı gelir kaynaklarına el koymuşlardı. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin çıkarları doğrultusunda parçalanmıştır. B) Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti’nin ödeyemediği dış borçlarının tahsisi için Düyunuumumiye İdaresi’ni kurmuşlardır. C) Osmanlı sınırları içindeki azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiş- lerdir. D) Düyunu Umumiye İdaresinin kurulması sonucunda Osmanlı Devleti’ni içerisinde bulunduğu ekonomik çöküntüden kurtulmuştur. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin baş- lamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin bir an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu. Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir? A) Uzlaşmacı yönü B) Çalışkan olması C) Barışa önem vermesi D) Bağımsızlığa olan düşkünlüğü 3. Mustafa Kemal’in; – Samsuna çıktıktan sonra vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlama noktasında Türk milletini ortak amaçlar doğrultusunda bir araya getirmesi – Samsuna çıktıktan sonra başlattığı Kurtuluş Sava- şı’nı belirli aşamalarla gerçekleştirmesi durumları sırası ile onun kişilik özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır? A) Akılcılığı – Kararlılığı B) İleri görüşlülüğü – Yenilikçiliği C) Birleştiriciliği – Planlı oluşu D) Vatanseverliği – Bilimselliği 4. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.” maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır? A) TBMM Hükümeti’nin B) Saltanat Şurası’nın C) Nasihat Heyetleri’nin D) Temsil Heyeti’nin 8. SINIF MEB 2016 - 2017 4 5. Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batı- da ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşı- sında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı. Buna göre; I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gü- cünden yararlanmak istemiştir. II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir. III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 6. Mustafa; “Annesine haber vermeden Selânik Askerî Rüştiyesinin giriş sınavlarına katılmayı başardı. Sınava çok sıkı çalışmıştı. Girdi, kazandı. Fakat okula yazılabilmesi için annesinin imzalı iznini alması gerekiyordu. Mustafa, annesine, doğumunda babasının ona arma- ğan ettiği kılıcı hatırlattı. Bu kılıcı, beşiğinin başucuna, duvara asmıştı. Bunun tek bir anlamı olabilirdi: Babası, Mustafa’nın bir asker olmasını istemişti. Mustafa annesine, ‘Ben asker olarak doğdum.’ dedi, ‘Asker olarak öleceğim.’ Zübeyde Hanımda ona hakkını helal etti. Böylece Selânik Askerî Rüştiyesine girmiş oldu.” Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Mustafa Kemal’in annesi onun din adamı olarak yetişmesi için Mahalle Mektebi’ne başlamasını istemiştir. B) Mustafa Kemal öğrenim hayatına ilk olarak Selanik Askeri Rüştiyesi’nde başlamıştır. C) Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’ne gidebilmek için kararlı bir tavır takınmıştır. D) Mustafa Kemal’in hangi okulda öğrenim hayatına başlayacağı aile büyükleri arasında tartışmalara neden olmuştur. 7. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın; I. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. II. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri altı ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) karışıklık çıkarsa buraları işgal edebilecektir. III. Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri tarafından kontrol altına alınacaktır. maddelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin yapacakları işgallere hukuki bir dayanak oluşturmak istediğini kanıtlamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 8. Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Vatan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve kültürü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı. Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz? A) Fikir hayatının gelişmesinde Manastır şehrinin bü- yük bir önemi vardır. B) Manastır’da düşünceleri üzerinde etkili olan geliş- meler Atatürkçü düşünce sisteminin temellerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. C) Fikirleri üzerinde etkili olan birçok kişiyi Manastır’da bulunduğu yıllarda tanımıştır. D) Manastır Askeri İdadisi’nde birçok başarıya imza atmıştır. 8. SINIF MEB 2016 - 2017 8. SINIF MEB 2016 - 2017 5 9. Mustafa Kemal; “Milletin oy ve iradesine dayanan her işin sonucunda, millet için hayır ve saadet olduğu bellidir.” sözü ile; I. Milli tarih II. Ulusal egemenlik III. Milli birlik ve beraberlik yukarıdakilerden hangilerinin önemini dile getirmiş- tir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 10. Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli olaylardan bir diğeri de sömürgecilik yarı- şıydı. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamalarıyla daha da hızlandı. Almanya askerî gücüne güvenerek en güçlü rakip olarak gördüğü İngiltere’nin Afrika ve Uzak Doğu’daki sömürgelerini ele geçirmeye çalıştı. Askerî ve ekonomik alanda Almanya kadar güçlü olmayan İtalya ise dikkatini önce Kuzey Afrika’ya, ardından da Ege Denizi üzerinden Batı Anadolu’ya çevirdi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- lamaz? A) Sömürgecilik yarışının hızlanmasında İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamaları etkili olmuştur. B) Almanya Osmanlı Devleti’nin Uzakdoğu’daki topraklarını sömürge elde etmek amacı ile işgal etmiş- tir. C) Birinci Dünya Savaşı’ndan önce dünya siyasetine yön veren birden fazla önemli olay yaşanmıştır. D) İtalya sömürge elde etmek amacı ile Kuzey Afrika ve Batı Anadolu topraklarına göz dikmiştir. 11. “Şemsi Efendi Mektebi özel bir mektepti. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebeple büyük şehirlerde ve bu arada Selânik’te yeni fikirli bazı kimseler yeni usul ders gösteren özel okullar açarlardı. Şemsi Efendi Mektebi de bu mekteplerden biriydi. Mustafa’nın, babası Ali Rıza Efendi’nin ısrarlı müdahalesiyle Şemsi Efendi Mektebinde okuma hayatına başlayışı, onun bir talihi oldu ve o, bu talihinden faydalanmasını bildi.” Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Mustafa Şemsi Efendi Mektebine gitmek için kararlı bir tavır sergilemiştir. B) Mustafa, Şemsi Efendi Mektebinde eğitim hayatına devam ederken babası Ali Rıza Bey vefat etmiştir. C) Şemsi Efendi Mektebinin öğretim şekli daha modern tarzdadır. D) Annesi Mustafa’nın Şemsi Efendi Mektebine gitmesi için ısrarlı davranmıştır. 12. Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden ilki Suriye Cephesi’dir. B) Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında Suriye Cephesi’nde Almanlar ile birlikte hareket etmiştir. C) Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sürecinde sadece Suriye Cephesi’nde görev almıştır. D) Osmanlı Devleti Suriye Cephesi’nde Alman Generali Falkenhayn’in de desteğiyle başarılı olmuştur. 8. SINIF MEB 2016 - 2017 6 13. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladıktan sonra Rauf Bey: “İmzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu mütareke, galip ile mağlup arasında yapılan bir mütareke değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir.” demiştir. Rauf Bey’in Antlaşmayı bu sözlerle savunmasının; I. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı bir hükümet başarısı gibi göstermek II. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Türk tarafı için olumlu nitelikler taşıyan bir anlaşma olduğunu ifade etmek III. Halkı Mondros Ateşkes Antlaşması karşısında ümitsizliğe düşürmemek gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek oldu- ğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 14. Rumların teşkilatlanmasında ve faaliyete geçmesinde en büyük rolü din adamları, patrikhane ve bu kuruluşa bağlı olan bazı cemiyetler oynamıştır. Buna göre; I. Hınçak Cemiyeti II. Mavri Mira Cemiyeti III. Etniki Eterya Cemiyeti gibi cemiyetlerden hangilerinin, Rumların teşkilatlanmasında etkili olduğu söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 15. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’nun dört bir yanında başlattığı işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin kayıtsız kalması ve teslimiyetçi bir tavır takınması sonucu Anadolu halkı tarafından bölgesel kurtuluşu amaçlayan ve “Kuvayı Milliye Ruhu” ile hareket eden Milli Cemiyetler kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Kurulmalarında İstanbul Hükümeti’nin desteği etkili olmuştur. B) Kurtuluş Savaşı’nın teşkilatlanmasını ve alt yapısı- nı ortaya koymuşlardır. C) Kurulmalarında milli duygular etkili olmuştur. D) İtilaf Devletleri tarafından Anadolu’da yapılan iş- gallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmışlardır. 16. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti. Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak; I. Kuvayı Milliye Birlikleri II. Hareket Ordusu III. Milli Cemiyetler hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 8. SINIF MEB 2016 - 2017 8. SINIF MEB 2016 - 2017 7 17. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla tarafımızdan tanınacak ve sağlanacaktır. B) Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizim ve ilgili diğer tüm devletlerin birlikte verecekleri karara bağlı olacaktır. C) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. D) Batı Trakya’nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle verecekleri oylara uygun olacaktır. 18. Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında; I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 19. Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrı- lıklarını daha da belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- lamaz? A) Yunanlılara karşı kazanılan bu zaferin ardından halk arasında birlik ve beraberlik duygusu daha da artmıştır. B) II. İnönü zaferi sonucunda İtilaf Devletleri arasında ilk defa görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. C) II. İnönü Savaşı’ndan sonra işgalci güçlerden biri Anadolu’daki işgalinden vazgeçmiştir. D) II. İnönü Savaşı yurt içinde TBMM’nin var olan otoritesinin artmasına sebep olmuştur. 20. Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan; I. Afganistan ile imzalanan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması II. Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti’nin de katılması III. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması gelişmelerinden hangileri “Milli Mücadele Dönemi’nde yaşanan askeri başarılar beraberinde bazı siyasi başarıları da getirmiştir.” yargısını destekler niteliktedir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III T

Alıntı Yap
.


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM