SosyalBank.Org - Bireyleriyle Sosyal, Bilgileriyle Güçlü Toplum
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !
Üye Giriş
MesutHayat Avatar

SosyalBank'a
Hoşgeldiniz

=)SosyalBank.Org Reklam

SosyalBank.Org Reklam

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
SosyalBank.Org - Bireyleriyle Sosyal, Bilgileriyle Güçlü Toplum Konu Bilgileri
Konu Başlığı : çalışma kağıdı
Yazar : samet68 Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 1 Görüntüleme : 2854
çalışma kağıdı
Konu: 2
Mesaj: 2
Teşekkür: +1
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 21/11/2016

İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI
1- M. Kemal’in  ilk görev yeri neresidir? ( Şam)
2- M. Kemal’in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)
3-  M. Kemal’in kurduğu cemiyet hangisidir? (Vatan ve Hürriyet cemiyeti)
4- M. Kemal’in  kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti hangi cemiyetle birleşti? (İttihat ve Terakki cemiyeti)
5- M. Kemal 1. Dünya Savaşında hangi cephelerde görev aldı? (Çanakkale, Kafkasya, Suriye)
6-  M. Kemal ilk önemli görevini nerede yapmıştır? (hareket ordusunda 31 Mart Vakasını bastırmada)
7- İtilaf Devletlerini hangi devletler kurdu? ( İngiltere, Fransa, Rusya)
8- İttifak Devletlerini hangi devletler kurdu? (Almanya, İtalya, Avusturya- Macaristan imparatorluğu)
9- Osmanlı hangi devletle yakınlaşarak ve hangi grupta savaşa katıldı? (Almanya ile yakınlaşarak, İttifak grubunda)
10- I. Dünya Savaşı başlarken hangi devlet taraf değiştirdi? (İtalya)
11- I. Dünya Savaşını başlatan olay nedir? ( Avusturya- Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi)
12- Savaşa girerken Osmanlıya sığınan Goben ve Breslav gemilerinin adı ne olarak değiştirildi? (Yavuz ve Midilli)
13- I. Dünya Savaşının uzamasını hangi cephedeki savaşın kazanılması sağlamıştır? ( Çanakkale)
14- İngilizlerin sömürge yollarını kesmek için Almanya’nın isteği ile hangi cephe açıldı? ( Kanal Cephesi)
15- Ermenilerin Kuzey Suriye’ye zorunlu göç ettirildiği kanun nedir?  (Tehcir Kanunu)
16- Ermeniler Tehcir kanunu sonunda bugün hangi iddia da bulunmaktadırlar? (Soykırım iddiası, 1,5 milyon Ermeni
öldürüldü iddiası.)
17- Amerika I. Dünya Savaşına girerken yayınladığı belge nedir? (Wilson Prensipleri)
18- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi antlaşma ile savaştan çekildi? (Mondros Ateşkes Antlaşması)
19- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi barış antlaşmasını imzaladı? (Sevr)
20- Paris Barış konferansında bizimle savaşmadığı halde İzmir çevresi kime bırakıldı? (Yunanistan)
21- Karadeniz’de Rum imparatorluğunu kurmaya çalışan cemiyet hangisidir? (Pontus Rum Cemiyeti)
22- Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak amaçları  nelerdir? (Osmanlıyı parçalayarak kendi devletlerini kurmak)
23- Yurtta kurulan yararlı cemiyetlerin üyelerinden seçilerek kurulan cemiyet hangisidir? (Milli Kongre Cemiyeti)
24- Bölgelerini korumak için halk tarafından kurulan küçük birliklere ne denir? (Kuvay-i Milliye)
25- Kurtuluş Savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi nerede açıklanmıştır? (Amasya Genelgesi)
26- Sivas Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir? (Amasya Genelgesi)
27- Toplanış yönüyle bölgesel aldığı kararlar ulusal olan kongremiz hangisidir? (Erzurum kongresi)
28- Ülkenin asla parçalanamayacağı nerede ilk defa vurgulandı? (Erzurum kongresi)
29- İlk kez manda ve himaye nerede reddedilmiştir? (Erzurum kongresi)
30-  Her yönüyle ulusal olan kongremiz hangisidir? ( Sivas kongresi)
31- Yurttaki tüm cemiyetler nerede birleştirildi? (Sivas kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla)
32- Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir? (Sivas Kongresi)
33- İstanbul hükümeti Temsil heyetini resmen neyle tanıdı? (Amasya Görüşmeleriyle)
34- Osmanlı Mebusan Meclisinin tekrar açılmasına nerede karar verildi? (Amasya görüşmeleri)
35- Temsil heyeti niye Ankara’ya niçin taşındı? (Güvenli olması,ulaşım haberleşmenin iyi olması, İstanbul’a ve Batı
cephesine yakın olması)
36- Misak-ı Milli’de hangi konularda kararlar alındı? ( Boğazlar, sınırlar, azınlık hakları,bağımsızlık, kapitülasyon)
37- Misak-ı Milli’nin kabulü neye sebep oldu? (İstanbul’un işgaline)
38- TBMM ilk başta neden güçler birliğini benimsemiştir? ( Hızlı karar almak, meclisin otoritesini artırmak)
39- TBMM’de ilk başta neden padişahlık ret edilmedi? ( Padişah taraftarlarının tepkisini çekerek  iç sorun çıkmasını
önlemek için)
40- Kuvay-i Milliye birliklerini dağıtmak için Damat Ferit paşa tarafından kurulan ordunun adı nedir? (Kuvay-i İnzibatiye)
41- Kuvay-i Milliyeci iken sonradan ayaklanıp Yunanlılara sığınan kişi kimdir? (Çerkez  Ethem)
42- TBMM çıkan ayaklanmaları bastırmak için hangi kanunu yayınladı? ( Hıyanet-i Vataniye Kanunu)
43- Ayaklananları yargılamak için TBMM hangi mahkemeleri kurdu? (İstiklal Mahkemeleri)
44- Sevr antlaşması neden ölü doğan antlaşma olarak kabul edilmektedir?  (TBMM onaylamadığı için)
45- Doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır? ( Ermenilerle)
46- Doğu cephesinde Ermenilerle kim mücadele etti? ( Kazım Karabekir Paşa)
47- Ermenilerle bu cephede hangi antlaşma imzalanmıştır? ( Gümrü Antlaşması)
48- TBMM’nin ilk siyasi başarısı ve ilk antlaşması hangisidir? ( Gümrü Antlaşması)
49- Güney cephesinde Kimlerle mücadele edilmiştir? (Fransız ve Ermenilerle)
50- İlk silahlı direniş hareketi (İlk Kuvay-i Milliye) nerede başlamıştır? (Hatay- Dörtyol)
51- İtilâf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet hangisidir? (Fransa)
52- Düzenli ordunun ilk askeri başarısı hangisidir? (Birinci İnönü Savaşı)
53- Londra Konferansı hangi olaydan sonra toplandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)
54- Rusya ile Moskova Antlaşması  hangi olaydan sonra imzalandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)
55- İstiklal Marşını kim yazmıştır? (Mehmet Akif Ersoy)
56- İstiklal marşının müziğini  kim bestelemiştir? O. Zeki ÜNGÖR)
57- Savaş sırasında İstiklal Marşı niye yazıldı? ( Milli bilinci uyandırmak halkı savaşa daha da ısındırmak için)
58- İtilaf devletleri TBMM’yi resmen hangi olayla tanıdı? (Londra Konferansı ile)
59- Londra Konferansının önemi nedir? (Misak-ı milli tüm Dünyaya duyuruldu. Türklerin barışçı olduğu kanıtlandı)
60- Türk ordusu hangi savaşla Sakarya Irmağının doğusuna çekilmiştir? ( Kütahya - Eskişehir Savaşları ile)
61- Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yayınlanan emirlere ne ad verilir? (Tekalif-i Milliye emirleri)
62- Tekalif-i milliye emirleri ve M. Kemal’e Başkomutanlık hangi savaştan önce verildi? (Sakarya Savaşı)
63-M. Kemal  "Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bü­tün vatandır. Vatanın her karış toprağı va­tandaş
kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz." Sözünü nerede söyledi? ( Sakarya Savaşında)
64- Topyekun savaş taktiğini M. Kemal hangi savaşta ilk defa uyguladı? (Sakarya Savaşı)
65- M. Kemal’e Mareşallik ve Gazilik unvanı neden sonra verilmiştir? (Sakarya Savaşında)
66- Kars ve Ankara antlaşmaları hangi savaş sonunda imzalandı? (Sakarya Savaşı)
67- II. Viyana seferinden beri toprak kaybeden Türkler hangi savaşla toprak kaybetmesi durmuştur? (Sakarya Savaşı)
68- Düşmanı yurttan atmamızı sağlayan savaş hangisidir? ( Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi)
69- M. Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” sözünü hangi savaşta söyledi? (Büyük Taarruz Savaşı)
70- Kurtuluş savaşının savaş aşaması hangi antlaşma ile sona ermiştir? (Mudanya Ateşkes Antlaşması)
71- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile nereler savaşılmadan alınmıştır? ( Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar)
72- Lozan Antlaşması öncesi Saltanat niye kaldırıldı? ( İtilaf devletlerinin iki hükümet arasında sorun çıkarmasını
Önlemek  için)
73- Ülkemizi işgallerden kurtaran ve bağımsızlığımızı ilan eden  barış antlaşması hangisidir? (Lozan Antlaşması)
74- Lozan antlaşmasında tam çözülemeyen konular nelerdir? ( Boğazlar meselesi, Musul sorunu, Hatay sorunu)
75- Sivas Kongresinde hangi gazete çıkarılmasına karar verildi? (İrade-i milliye Gazetesi)
76- İrade-i Milliye gazetesi savaş sırasında niçin çıkarılmıştır? (Kamuoyu  oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için)
77- I. Dünya Savaşı’nın gerçek nedenleri nelerdir? ( 1- Bloklaşma (gruplaşma) 2- Sömürgecilik yarışı 3- Sömürgeciliğe bağlı  Hammadde ve Pazar arayışı 4- Ülkeler arası toprak sorunları  5- Çıkar çatışmaları)
78- M. Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? (Çanakkale Savaşları)
79- Amasya genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlike­dedir.” maddesi Kurtuluş Savaşının neyini
ifade eder? (Gerekçesini)
80- Amasya genelgesinde yer alan “Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve ka­rarı kurtaracaktır.” maddesi Kurtuluş
Savaşının neyini  ifade eder? (Amaç ve Yöntemini)
81-  Savaş sırasında M. Kemal’in eğitim kongresini toplaması neye verdiği önemi gösterir? (eğitime)
 
** Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı ordusunun dağıtılmasını öngörmesi, Türk halkının "savunma gücü"ortadan kaldırılarak işgallerin kolaylaştırılmak istendiğini gösterir.
** Mondros Mütarekesi'nin "İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edeceklerdir" hükmü, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ereceğini gösterir.
** Mondros'tan sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuva-yi Milliye Birlikleri'nin kurulması, "ulusal bağımsızlık" düşüncesinin Türk milleti tarafından benimsendiğinin bir göstergesidir.
** Kuva-yi Milliye'yi tek merkeze bağlamak üzere Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanması, Temsilciler Kurulu'nun bir "hükümet" gibi hareket ettiğini gösterir.
** İlk TBMM'de, "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur; milli irade ulusun geleceğine el koymalıdır"kararının alınması, "ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet düzenine" geçileceğinin bir göstergesidir.
** İlk TBMM'de "güçler birliği" ilkesinin benimsenmesi, "savaş koşullarında kurulan Meclis'in güçlü bir otoriteye gereksinim duyduğu" yargısıyla açıklanabilir.
** I. İnönü Savaşı'ndan sonra 1921 Anayasası'nın ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, "TBMM'nin devlet kurma azminin arttığı" yargısıyla açıklanabilir.
** M. Kemal'e "Başkomutanlık" görevi ile birlikte "Meclis adına askeri kararlar alabilme" yetkisinin de verilmesi, "M Kemal'in, devlet işlerinde tek başına hareket etme imkanına kavuştuğunu" gösterir.
** İstanbul Hükümeti'nin Lozan Görüşmeleri'ne çağrılması üzerine TBMM'nin saltanatı kaldırması, TBMM'nin,"barış görüşmelerinde Türk milletini tek başına temsil etmeye" önem verdiğini gösterir.

Teşekkür Edenler: nurhayataltay
Alıntı Yap
.
Konu: 0
Mesaj: 1
Teşekkür: +0
Cinsiyet: Bayan
Katılış Tarihi: 20/09/2016

teşekkürler..

Teşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2019 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Türkiye